Klub - Aktuality

Valná hromada SKSB Arrows Ostrava z.s.

VV SKSB Arrows Ostrava z.s. svolává VH na den 27.5.2021 v salónku Original baseball restaurant od 17:00
O způsobu a formě jednání bude rozhodnuto v předstihu dle pandemické situace a opatření přijatých vládou ČR.

1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Schválení programu VH
5. Zpráva VV o činnosti Klubu za období 2018-2020
6. Hospodaření Klubu 2018-20
7. Zpráva kontrolní komise 2018-20
8. Kooptace do VV na pozici viceprezidenta pro sport
9. Plán činnosti 2021(plány, hlavní akce, rozpočet)
10.Víceletý plán Klubu 2021-5
11.Diskuse a různé
12.Schválení usnesení

VV SKSB Arrows Ostrava z.s.