Klub - Aktuality

Výkonný výbor pracuje v novém složení

V neděli 26. února 2023 proběhla Valná hromada klubu, na které byl zvolen výkonný výbor, který bude pracovat ve složení Radim Kepák (prezident klubu), Boris Bokaj (viceprezident pro baseball),
Pavel Burkovič (viceprezident pro softball), Daniel Černý (marketing) a Gabriela Šínová (hospodář).
Nový výkonný výbor, který bude po dlouhých letech pracovat v pětičlenném složení, představil plány pro své volební období 2023 - 2028. Rádi bychom vás s těmi nejvýznamnějšími body seznámili:

Vzdělání a kvalita trenérů je jeden z klíčových a prioritních bodů klubu. Program školení trenérů v návaznosti na jednotlivé kategorie (klubové, asociační, mezinárodní), jejich koordinace a hodnocení vzdělávacího procesu je důležitá cesta ke zvyšování kvalit jak trenérů, tak i samotných hráčů. 
Letos v září nás čeká ME mužů, zároveň oslavíme 50let klubu. Obě velmi významné akce přesahující rámec klubu, města, budou velkou organizační výzvou s obrovským mediálním a obchodním potencionálem. 
Čekají nás rozsáhlé investiční plány. Z těch krátkodobých, některých již probíhajících, zmiňme dokončení výstavby dětského hřiště s umělou trávou, úpravu HR plotu na hlavním baseballovém hřišti nebo také úprava a realizace technického vstupu do areálu- ticketing, bistro, toalety. 
Neméně důležitou součástí je oblast financí, kde chce vedení klubu dosáhnout stabilního rozpočtu s cílem pro letošní rok úhrady dlouhodobých závazků v maximální míře a také vytvořit finanční rezervu pro další období. S tím souvisí uzavírání dlouhodobých smluvních obchodních vztahů s partnery a jiné marketingové aktivity. V programu se nezapomíná na zkvalitnění jak interní klubové komunikace, tak i vnější komunikace směrem k rodičům, fanouškům, partnerům a médiím. 

Těšíme se na novou sezonu v areálu Arrows Park s vámi všemi.